DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO

+381 34 33 04 79
+381 34 33 17 11
E - Mail

KRAGUJEVAC

Copyright 2011 by DVD Kragujevac.
All right reserved

Designed by HUGHES

          Instalirana oprema je u skladu sa zahtevima proizvođača i važećim zakonskim normama. Zaposleni radinci su stručno osposobljeni, sa adekvatnom stručnom spremom, sa ovlašćenjima proizvođača opreme i obučeni u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti na radu, o čemu poseduju dokumentaciju. Tačnost i komunikativnost su naš zaštitni znak.

          Administrativni poslovi se vode po najvišim standardima za ovu oblast upotrebom kompjurera sa odgovarajućim softverom. Zahvaljujući tome nema kašnjenja u terminima obavljanja poslova za klijente, a ni u izmirivanju obaveza prema društvenoj zajednici.

 A D M I N S T R A C I J A
 S E R V I S
 P O D M L A D A K

          Pioniri, ponos našeg društva, zato što smo zahvaljujući entuzijazmu trenera u koje su deca imala neograničeno poverenje oformili ekipu koja se već afirmisala na republičkom takmičenju osvojivši 2. i 3. mesto samo posle mesec dana vežbe. U narednom periodu radiće se i na formiranju juniorske ekipe.

aaaaaaaaaaaaiii