Text

All right reserved
Copyright 2011 by DVD Kragujevac.

Designed by HUGHES

                               PREGLED I ISPITIVANJE

     - Električnih instalacija
     - Gromobranskih instalacija
     - Instalacija za odvođenje statičkog elektriciteta
     - Elektro radova na unutrašnjim gasnim instalacijama
     - Instalacija za izjednačenje potencijala
     - Provodljivosti antistatičkih podova
     - Sistema zaštite od električnog udara
     - Zaštitnih uređaja difrencijalne struje

                                MERENJE

     - Otpora uzemljenja
     - Impedanse petlje kvara
     - Otpora izolacije
     - Otpora neprekidnosti
     - Struje opterećenja
     - Udelaa harmonica
     - Osvetljenosti

                          PROJEKTOVANJE

     - Gromobranskih instalacija
     - Transformatorskih stanica 10 (20)/0.4 V
     - Vršenje nadzora za elektro radove kod 
       izgradnje objekata

                       

     VLADA STOJANOVIĆ dipl. Inžinjer
     Licenca Broj 450723004 od 12.08.2004. godine

                                 PROJEKTOVANJE I IZVOĐENJE RADOVA

     - Poslovi projektovanja i postavljanja uređaja za detekciju, dojavu i gašenje požara
     - Poslovi izrade elaborata zaštite od požara usklađenog sa projektnom dokumentacijom
     - Poslovi izrade Pravilnika zaštite od požara kojim se utvrđuju mere i poslovi u vezi sa 
       sprovođenjem i unapređenjem zaštite od požara
     - Poslovi ugradnje, montaže i pustanja u rad uređaja i instalacija za detekciju, dojavu i gašenje požara
     - Poslovi izrade i postavljanja Plana uzbunjivanja (alarmiranja) sa svim razrađenim detaljima 
       uzbunjivanja za vreme i van radnog vremena i pored PPC
     - Poslovi redovne provere ispravnosti, servisiranja i održavanja stabilnog sistema za
       automatsku detekciju, dojavu požara i alarmiranje
     - Periodični pregled ispravnosti, servisiranja i održavanja stabilnog sistema za automatsku 
       detekciju, dojavu požara i alarmiranje
     - Periodični pregled ispravnosti, servisiranja i održavanja stabilnog  sistema za gašenje 
       požara (sprinkler instalacija sa raspršenom vodom i teškom penom, CO2 instalacije, 
       instalacije sa halonom itd.

      
SLAVIŠA MILETIĆ dipl. el. inžinjer sa pomoćnicima
Licenca za projetovanje           Broj 353690408
Licenca za izvođenje radova   Broj 453038009


 

+381 34 33 04 79
+381 34 33 17 11
E - Mail

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO

KRAGUJEVAC

               U današnje vreme prateći savremene tokove kako društvene tako i privredne , DVD Kragujevac je upisan u registar društvenih organizacija i udruženja građana sa statusom koji omogućava delatnosti koje se odnose na rad vatrogastva radi ostvarivanja materijalno-finansijskih serdstava potrebnih za rad udruženja (reš. br. 212-13/04 od 23.09.2004. godine). DVD Kragujevac danas poseduje radionicu za servisiranje svih vrsta PP aparata, a mobilnim ekpama to isto radi i na terenu. Prostorije za servisiranje i obavljanje trgovinsko-zanatske delatnosti nalaze se u ulici Miloja Pavlivića br. 1.

                                    OSNOVNE DELATNOSTI KOJIMA SE BAVI DVD KRAGUJEVAC

          - Trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama
          - Merenje pritiska i protočnog kapaciteta u hidrantskoj mreži
          - Servisiranje ručnih i prevoznih aparata za gašenje požara
          - Obuka radnika iz oblasti protivpožarne zaštite
          - Pored poslova servisiranja i prodaje PP opreme, DVD Kragujevac se preko svojih
            članova bavi i poslovima projektovanja, elektro ispitivanja i izvodjena radova i to:
      

 

 

aaaaaaaaaaaaiii