Text

Text

Text

Copyright 2011 by DVD Kragujevac.
All right reserved

Designed by HUGHES

+381 34 33 04 79
+381 34 33 17 11
E - Mail

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO

KRAGUJEVAC

               Tokom čitavog XIX veka grad Kragujevac igra značajnu ulogu u privrednom i političkom životu Srbije. Tu se održavaju važnije skupštine, donosi prvi ustav (1835), otvara prva gimnazija (1883), pozorište (1835), muzej (1838), štampaju prve novine u Srbiji (1834) i premešta topolivnica (1851). Posebno brz razvoj grad beleži od 60-ih godina XIX veka, tako da je posle premeštanja prestonice u Beograd zadržao svoj politički i kulturni značj.
               Privredno i trgovinsko jačanje grada, snaženje njegove kulturno-prosvetne, političke i upravne funkcije i topografsko širenje grada uticali su da se osnuje organizacija koja bi se bavila gašenjem požara, sprčavanjem većih materijalnih šteta, požarnom preventivom na dobrovoljnoj osnovi.
      
               Do realizacije ove ideje nije došlo odmah zbog nedostatka sredstava. Međutim, veliki požari koji su se dogodili 1884, 1885 i 1887 godine u kojima su posebno stradali trgovinski delovi grada, ubrzali su osnivanje dobrovoljnog vatrogasnog društva i isto je osnovano 12. Decembra 1887. godine pod ienom "DOBROVOLJNA POŽARNA DRUŽINA". Prvi predsednik društva je bio JOCA DENIĆ, koji je delegiran od strane predsednika opštine. Najviši organ društva bio je ZBOR koji se sastajao jednom godišnje a po potrebi češće. Društvo je dobilo i svoju zastavu koja je "osvećena" 1889. godine i bila je u upotrebi sve do 1934. godine. Delovi zastave sačuvani su i do današnjeg dana. U to veme društvo je imalo i muzičku i pevačku sekciju.
               U toku prvog svetskog rata društvo je prekinulo rad samo u toku jedne neprijateljske ofanzive kada se izmestilo, a oprema sakrivena da nebi pala u ruke neprijatelju.
               U periodu između dva svetska rata društvo je nastavilo aktivnosti, i ovaj period se naročito ističe po izgradnji novog vatrogasnog doma, čiji je najveći dobrotvor bila gospođa JELENA RADOJKIĆ. Gradnja doma počela je 17.09.1933. godine, a osvećenje doma i nove zastave obavljeno je 08.07.1934. godine.

 

 

 

 

 


 

             


 

 

 

 

 

           

               


               O radu Dobrovoljnog vatrogasnog društva u vreme okupacije nisu sačuvani gotovo nkakvi dokumenti, ali se zna da nemci nisu dirali ljude koji nose vatrogasne uniforme, pa su na taj način 1941. godine u kanalu garaže sakrili 40-ak ljudi što im je i spaslo život.
               Posleratni period počeo je obnovom rada društva tako da je već 01.07.1945. godine na vanrednoj skupštini izabrana nova uprava na čijem je čelu bio MIHAJLO FILIPOVIĆ. Potpuna obnova, afirmacija dobrovoljnog vatrogasnog društva, prijema novih članova kao i podmlatka dogodilo se 80-ih godina prošlog veka, tako da je 1987. godine glamurozno obeležena stogodišnjica društva. U okviru proslave izdata je i monografija društva, otvorena izložba sto godina vatrogastva, smotra vatrogastva i održana pokazno-taktička vežba. Potpisana je i povelja o saradnji i prijateljstvu vatrogasnih društava MAKARSKE i KRAGUJEVCA.
               Današnje aktivnosti društva ogledaju se prvenstveno kroz preventivni rad tj. obuci građana i zaposlenih radnika iz materije zaštite od požara, kontrole mobilne vatrogasne opreme itd.

               U okviru društva rade tri stalno zaposlena radnika, a među članvima društva ima raznih zanimanja tako da društvo trećim licima nudi razne usluge.

               Na kraju treba naglasiti da se društvo izdržava od svog rada bez donacija i da stabilno posluje.               

aaaaaaaaaaaaiii